Sztuka gry na fortepianie

Gra na fortepianie jest sztuką trudną i skomplikowaną, zapewne jedną z najbardziej złożonych czynności, jakie człowiek może opanować. Uczę tej sztuki od dziewiętnastego roku życia, czyli od dwudziestu kilku lat.

Dziś obszarem, który w procesie nauczania interesuje mnie najbardziej jest poprawa efektywności ćwiczenia i doskonalenie współpracy ucznia z nauczycielem. Pracuję z uczniami w różnym wieku – od dzieci po osoby dorosłe.

Poza typowymi prywatnymi lekcjami pomagam również przy ćwiczeniu uczniom państwowych szkół muzycznych różnych poziomów. Pracuję wtedy za zgodą czy wręcz rekomendacją „pierwszego” nauczyciela lub – jeśli wymaga tego sytuacja – bez jego wiedzy, w tajemnicy, z zachowaniem pełnej dyskrecji. W obydwu wariantach moim zadaniem jest optymalizacja czasu spędzanego przy instrumencie i uporządkowanie sposobu ćwiczenia. We wszystkich bez wyjątku przypadkach moja praca z uczniem przynosi pozytywne rezultaty, czasami widoczne już po kilku tygodniach. Nigdy w obecności ucznia nie oceniam i nie podważam (chociaż często wymagałby tego zdrowy rozsądek) metod i poglądów pierwszego nauczyciela. W skrajnych przypadkach, na życzenie ucznia i (lub) jego rodziców bardzo stopniowo wdrażam własne metody. Zwykle towarzyszę uczniowi kilka miesięcy lub nawet całe lata.

Mój kalendarz jest już zapełniony, ale przecież zawsze jedni przychodzą, inni odchodzą… Jeśli ktoś z Państwa jest poważnie zainteresowany nauką gry na fortepianie, poprawieniem rezultatów tej nauki czy, ogólnie ujmując, rozwojem pianistycznego rzemiosła – proszę bez wahania pisać do mnie, na pewno odpiszę lub oddzwonię. Również w czasie roku szkolnego.

Wrzesień 2012
Artur Bobotek

Więcej


 
stat4u